Praktijkgids Successieplanning

BESTEL PRAKTIJKGIDS SUCCESSIEPLANNING

EDITIE 2023-2024
Leveringsadres (indien verschillend van facturatie adres)
Boek: Bestelt exemplaren "Praktijkgids Successieplanning" (editie 2023-2024) aan de voorverkoopprijs van 290 euro euro (+ 6% BTW + 10 euro port) tot en met 15 oktober 2023. Vanaf 16 oktober 2023 bedraagt de verkoopprijs 330 euro (+ 6% BTW + 10 euro port).
* vereiste velden

Leveringsmodaliteiten
Het boek zal begin oktober beschikbaar zijn. Uw factuur wordt opgemaakt door Lex Forum BV en vervolgens samen met het boek aan u toegestuurd.

Betalingsmodaliteiten
Voor de betalingsmodaliteiten verwijzen wij naar de algemene voorwaarden vermeld op de factuur.

Zoals u weet is sinds 25 mei 2018 de nieuwe GDPR-regelgeving in voege, de nieuwe Europese regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Bij Lex Forum gaan we met uiterste omzichtigheid om met uw persoonsgegevens. In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de privacy heeft U recht op inzage en correctie van uw gegevens. In het kader van de GDPR hebben we daarom ook onze confidentialiteitspolicy met betrekking tot auteurs aangepast.

BESTEL NU

Boek:
± 1080 pagina’s.
Voorverkoopprijs van 290 euro (+ 6% BTW + 10 euro port) tot en met 15 oktober 2023. Vanaf 16 oktober 2023 bedraagt de verkoopprijs 330 euro (+ 6% BTW + 10 euro port).