PRAKTIJKGIDS SUCCESSIEPLANNING - EDITIE 2016-2017

Een greep uit de inhoud van de Praktijkgids Successieplanning (+-900 pagina's)

DEEL I – BASISREGELS
1. Eigendomsrecht
 • Eigendom en vruchtgebruik
2. Huwelijk – en samenlevingsvermogensrecht
3. Erfrecht
 • Wettelijk erfrecht, Erfrecht van de langstlevende echtgenoot, De samenwonende partner, de geadopteerde, Drievoudige keus, Reserve en inkorting, Inbreng
4. Personen
 • De minderjarige en de geestelijke wilsonbekwame personen
5. Registratierecht/Vlaamse registratiebelasting
 • Inleiding, Soorten, Simulatie, Fiscaal misbruik
6. Successierecht/Vlaamse erfbelasting
 • Devolutie, Fictiebepalingen, Tarieven, vrijstellingen en verminderingen, Bijzonder tarief voor familiale ondernemingen en aandelen
DEEL II – SUCCESSIEPLANNING
1. Testament
 • Vorm, Inhoud met clausules, Enkele bijzondere testeertechnieken : ‘Verdeel en heers’, ‘Ik - opa/oma’- testament, Restlegaat, Duolegaat
2. Huwelijkscontract
 • Vorm, Inhoud met clausules, Huwelijksvoordelen, bedingen van inbreng, uitsluiting en onttrekking
 • Recht van voorafname, preferentiële toewijzing, vooruitmaking, keuzebeding, sterfhuisclausule
 • Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, Finaal verrekenbeding
 • Contractuele erfstelling, Erfrechtelijke Uitsluiting
3. Samenlevingscontract
 • Vorm, Inhoud, Enkele bijzondere samenlevingsvoorwaarden: Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen , Finaal verrekenbeding en aanwasbeding
4. Aanwascontract
 • Vorm, Inhoud met clausules, Fiscale aspecten, Aanwas voor de gezinswoning: zin of onzin? Enkele bijzondere varianten met vruchtgebruik, Aanwas tussen echtgenoten
5. Schenking
 • Vorm: notariële akte, handgift, bankgift
 • Inhoud met clausules: lasten, opschortende en ontbindende voorwaarden, vruchtgebruik, lijfrente, bewind
 • Enkele bijzondere schenkingstechnieken: de restschenking, de dubbele akte
 • Schenking tussen partners (echtgenoten en samenwonenden)
 • Schenking effecten, levensverzekering, Vastgoed
 • Schenkingsrecht/Vlaamse schenkbelasting (tarieven, verminderingen, vrijstellingen, bijzonder tarief voor familiale ondernemingen en aandelen)
6. Levensverzekering
 • Verzekeringswet, Verzekeringspolissen en echtgenoten, Successieplanning tussen partners (tontine). Planning via de maatschap.
DEEL III – CONTROLEMECHANISMEN
1. Burgerlijke maatschap
 • Maatschapcontract, Fiscale aspecten, Vastgoedmaatschap, Praktische slotbeschouwingen
2. Vennootschap
 • Vennootschapcontract, De ‘klassieke’ en ‘hybride’ vennootschappen, De gewone commanditaire vennootschap, Begrip en kenmerken, Fiscale aspecten, De holding, Praktische slotbeschouwingen,
3. Private stichting
 • Belgische certificering, Belgische private stichting, Schenkingen en legaten aan stichtingen, Nederlands Stichting Administratiekantoor, Planning met certificaten, Praktische slotbeschouwingen
DEEL IV – VASTGOEDPLANNING
1. Privévermogen
 • Overdracht aan rechtsopvolgers, Verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik of op last tot betaling van een lijfrente, Afstand van vruchtgebruik
 • Anticiperen bij verwerving, Gesplitste koop: vruchtgebruik en blote eigendom, Onverdeelde verwerving
2. Patrimoniumvennootschap

BESTEL NU

Geniet van onze Promotie - laatste boeken en bestel het boek voor 15 oktober 2016!

Papieren versie:
± 900 pagina’s inclusief diverse clausules voor akten.
Promotie - laatste boeken aan 180 euro
Aankoopprijs 250 euro
(excl. 6% BTW + portkosten)

Digitale versie:
papieren boek + periodieke bijgewerkte online versie
Promotie - laatste boeken aan 280 euro
Aankoopprijs 359 euro
(excl. 21% BTW + portkosten, jaarlijks vernieuwbaar op uw verzoek)

BESTEL NU

Extra voordelen boek in digitale vorm:

 • de volledige inhoud van het boek
 • uitgebreide zoekrobot
 • online bibliotheek
 • specifieke clausules
 • knippen / plakken van teksten en clausules uit de digitale versie in uw eigen documenten
 • permanente update
 • communicatie rond belangrijke updates
 • gepersonaliseerde login met email / paswoord 
 • te raadplegen op pc / smartphone / tablet