Praktijkgids Successieplanning

Grondige update van de praktijkgids 2023-2024

SUCCESSIEPLANNING

Auteur: Jos Ruysseveldt

Het is de 6de editie. Zoals in de vijf vorige uitgaven vormt het handboek ‘Praktijkgids Successieplanning’ een naslagwerk over successieplanning in de drie Belgische gewesten.

Deze uitgave behelst de nieuwste ontwikkelingen omtrent de codificatie van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever is veel verder gegaan dan een nieuwe nummering van de wetsartikelen of de taalkundige stroomlijning van de wetteksten. Ook de inhoud ervan werd gewijzigd. De herwerking slaat op de volgende items: Boek 2 “Relatievermogensrecht”, Boek 3 “Goederenrecht”, Boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten”, Boek 5 “Verbintenissenrecht” en Boek 8 “Bewijsrecht”.

Verder komen nieuwe planningstechnieken aan bod, zoals:

 • de toebedeling van onverdeeldheden en toekenning eigen vermogen in huwelijksovereenkomsten;
 • de schenking van roerende goederen onder last tot betaling van een geldsom of lijfrente gezien het voorbehouden fragiele vruchtgebruik; de omzetting/wijzigingen van lasten, modaliteiten en voorwaarden in bestaande schenkingen; de digitale bewijskracht van onderhandse hand- en bankgiften;
 • de onrechtstreekse schenkingen via de maatschap of vennootschap;
 • de private stichting als alternatief voor het duo-legaat.

Ook recente rechtspraak heeft een impact op vermogensplanning en fileerde delicate thema's, zoals:
 • het testamentair bewind;
 • de symmetrische en asymmetrische onttrekkingen uit de huwgemeenschap;
 • de optionele ontbindende voorwaarden in huwelijksovereenkomsten en schenkingsakten;
 • de inschrijving van aandelen in het vennotenregister als geldige schenking;
 • de uitkering van gelden door een private stichting;
 • de verkoop van vastgoed, gevolgd door de schenking van de prijs of schuldvordering aan een derde persoon, en;
 • de verkoop op lijfrente.

Tot slot blijft de Vlaamse belastingadministratie zeer actief, met talrijke gepubliceerde beslissingen en standpunten als gevolg. Rond het aspect van fiscaal misbruik is nog niet alles verteld of geschreven. Gelukkig is er correcte rechtspraak die spreekwoordelijk de juiste punten op de “i” plaatst. Dit is van ontzettend groot belang in een evoluerende globaliserende samenleving waarin een democratische rechtsstaat de burger dient te beschermen tegen de fiscale overheid. Als professional (de notaris, de accountant, de bankier, de advocaat, …) blijft het onze plicht de belastingplichtige burger hieromtrent juist te informeren.

Het boek is bevattelijk geschreven met de lezer in het achterhoofd. Vlot leesbaar en geïllustreerd met diverse praktijkvoorbeelden. De inhoud is wetenschappelijk onderbouwd met bronvermelding van actueel toepasselijke rechtspraak, rechtsleer en fiscale standpunten. Het bevat diverse clausules voor akten, tal van kruisverwijzingen en een uitgebreid trefwoordenregister. Het boek omvat ongeveer 1.080 pagina's.

De jarenlange praktijkervaring van Prof. Jos Ruysseveldt, staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van deze gids die in geen enkele fiscale (praktijk)bibliotheek mag ontbreken. Na zijn notariële opleiding is hij als raadsman al jaren expert op het vlak van vermogensplanning.

De ‘Praktijkgids Successieplanning’ is een onmisbaar naslagwerk voor notarissen, accountants, advocaten, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, private bankers, verzekeringsagenten of -makelaars, maar ook voor studenten die zich extra willen bekwamen in vermogensplanning.

Bekijk een greep uit de inhoudstafel of bestel de Praktijkgids Successieplanning.

BESTEL NU

Boek:
± 1080 pagina’s.
Lente-actie van 290 euro (+ 6% BTW, gratis portkosten) tot en met 31 maart 2023. De verkoopprijs daarna bedraagt 330 euro (+ 6% BTW + 10 euro port).

BESTEL NU